Tagged EP

Nadnárodné politické strany

Politické strany nie sú zďaleka jediným, ale zostávajú najdôležitejším aktérom politiky. Charakterizujeme ich ako zoskupenia ľudí vyznávajúce spoločné politické princípy, záujmy a ciele, ktoré sa snažia presadiť. Pre tento účel (k presadeniu svojich cieľov) usilujú strany o získanie politickej moci a to (v demokratickom štáte) prostredníctvom volieb.

V demokracii sú dôležitým prvkom v politickej aréne najmä tým, že sú najsilnejším nástrojom slúžiacim na sprostredkovanie a formulovanie záujmov veľkých spoločenských skupín, slúžia na mobilizáciu občanov a rovnako na výchovu budúcich lídrov. Už sama existencia súperiacich politických strán pôsobí v demkracii voči štátnej moci ako kontrolný a vyvažovací mechanizmus.

Read more