Najdôležitejšia udalosť roku 2014 – úpadok Európy

upadok-europy1

George Friedman, predseda analytickej spoločnosti Stratfor, zhrnul v článku „The Top Five Events in 2014“ päť najdôležitejších udalostí roku 2014. Podľa Friedmana sú to kríza na Ukrajine a Rusku, rozladenie svetovej ekonomiky, rozklad Sykes – Picotovho sveta a vytrvalý úpadok Európy.

Prekvapivo, za najdôležitejšiu z týchto udalostí považuje Friedman úpadok v Európe.

Tento úpadok pramení v tom, že Európa nedokáže riešiť svoje dlhodobé ekonomické, sociálne a politické problémy. Za jeden z najväčších problémov v Európe označuje Friedman neschopnosť jednotlivých vlád zaistiť dostatočnú zamestnanosť obyvateľov. To spôsobuje ekonomickú slabosť Európy a priepastné rozdiely medzi relatívne prosperujúcim Severom a upadajúcim Juhom.

Napriek úpadku zostáva Európa ústredným centrom v globálnom systéme. Európska ekonomika je najväčšia na svete, Európa je centrom svetového obchodu, vedy a kultúry. Udalosti, ktoré sa v budúcnosti udejú v Európe, budú kľúčové pre celý medzinárodný systém.

Práve slabá ekonomika spôsobuje vzostup antieurópskych strán a hnutí na celom kontinente. V prípade, ak by sa antieurópske strany dostali v nasledujúcich rokoch k moci, hrozí rozpad Európskej únie. Ten nebude mať katastrofálne následky iba pre európske štáty, ale môže poslať do recesie celú globálnu ekonomiku.

Friedman sa pýta, či je vôbec európsky problém riešiteľný. Ak áno, dodáva, nemalo by sa váhať. S každým ďalším rokom, ktorý prejde bez toho, aby sa začali problémy riešiť, je pravdepodobnejšie, že sa kríza v Európe zmení na permanentný stav a plíživý úpadok sa stane v Európe novou trvalou realitou.

Situácia zašla už tak ďaleko, že – podľa silnejúceho federalistického hnutia – je alternatívou k rozpadu Európy len pokračovanie v silnejšej európskej integrácii. Federálne inštitúcie a spoločné riadenie ekonomiky, energetiky, zahraničnej politiky a bezpečnosti dokáže znovu oživiť Európu ako nespochybniteľného globálneho lídra. Rovnako, ako dokázala Európska centrálna banka – jediná európska federálna inštitúcia – zastaviť šírenie finančnej krízy.

A ktorá bola podľa George Friedmana piata najdôležitejšia udalosť roku 2014? Narodenie Asher a Miri, Fiedmanových dvoch vnučiek :-) „Som si vedomý“, píše Friedman, „že pre vás ostatných je táto udalosť málo významná. Chcem ale ukázať na dôležitú vec – strom života rastie aj napriek krízam a utrpeniu a vyháňa stále nové a nové konáre. Aj keď naše životy formujú mocné sily geopolitiky, žijeme uprostred našich vlastných malých starostí a radostí, ktoré ma zaujímajú omnoho viac ako sily dejín…“

 

Zdieľajte... Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this pageEmail this to someone