215 miliónov detí – detská práca a otroctvo…

detska-praca-cover1

Na zemi žije asi 1,6 miliardy detí. Z toho každé siedme dieťa nechodí do školy, nehrá sa a nepozná detstvo. Tých zhruba 215 miliónov detí pracuje denne až 13 hodín. Často v otrockých podmienkach a zadarmo alebo za niekoľko dolárov denne. To, o čom písal Dickens a čo sa nám na Západe podarilo vytlačiť, ďalej prekvitá v rozvojovom svete.

Deti v mnohých rozvojových krajinách ako Čína, Kambodža, Afganistan, Pakistan, India a ďalších, sú od najútlejšieho veku využívané ako lacná alebo otrocká pracovná sila na najťažšie práce. Pracujú v indických, afganských alebo kambodžských tehelniach, kde v horúčave od rána do večera ručne tvarujú a vypaľujú tehly. Pracujú v baniach v Afrike, kde sú celé dni zatvorené v úzkych podzemných chodbách a ručne ťažia minerály alebo diamanty. V lomoch a baniach pracuje na celom svete asi milión detí.  Tieto deti v podzemí pracujú, jedia, spia a z bane vychádzajú až po niekoľkých dňoch… V Ázii vyrábajú hračky a spotrebný tovar pre naše trhy. Ďalšie milióny detí pracujú v domácnostiach a na rodinných farmách. Asi 60% detskej práce tvorí práca v poľnohospodárstve. Na plantážach pracujú deti často s nebezpečnými hnojivami a chemikáliami a bez akýchkoľvek ochranných prostriedkov.

Niektoré deti pracujú, pretože sú to siroty odkázané sami na seba, iné preto, aby zvýšili príjem svojich rodín. To, že detská práca zvyšuje príjem rodiny, je však nebezpečný mýtus. Naopak, detská práca už aj tak mizernú životnú úroveň ďalej znižuje. Tam, kde je detská práca najrozšírenejšia, existujú zároveň zástupy nezamestnaných dospelých. Istý majiteľ továrne v Kambodži si údajne pochvaľoval, že deťom v továrni zaplatí menej, pracujú poslušnejšia, bez reptania a ďalších požiadaviek.

Nebezpečná forma otroctva je tzv. dlhové otroctvo. Za požičané sumy, pohybujúce v mnohých prípadoch len v niekoľkých dolároch, upadajú do otroctva celé rodiny. Často sa stáva, že si svoj dlh nedokážu nikdy odpracovať. Bez toho, aby vedeli písať, čítať a počítať, nepoznajú dlžníci hodnotu svojho dlhu a hodnotu práce, ktorú odviedli. Deti, ktoré sa narodia v týchto rodinách, sa automaticky stávajú modernými otrokmi. Málokedy sa im podarí chodiť do školy, vzdelať sa a vymaniť sa z bludného kruhu.

Svetový deň boja proti detskej práci vyhlásila Medzinárodná organizácia práce (ILO). Detská práca zahŕňa každú prácu, ktorú vykonáva dieťa mladšie ako 18 rokov, ktorá je škodlivá pre jeho fyzické alebo psychické zdravie a bráni dieťaťu v školskej dochádzke.

Napriek tomu, že počet detí pracujúcich v otrockých podmienkach je stále obrovský, situácia sa za posledné roky mierne zlepšila. V prvom rade sú samotní spotrebitelia, ktorí donútili niekoľko nadnárodných korporácií prísnejšie kontrolovať svojich dodávateľov z rozvojových krajín. Milióny dolárov boli investované do rozvoja vzdelávania a osvety. Stále je to však málo. Kľúčové pre odstránenie detskej práce vo svete je znižovanie chudoby, ktorá je jej hlavnou príčinou. Je potrebné zvyšovať vzdelanie, podporovať fair-trade výrobu a kontrolovať dodávateľov. Len tak sa bude podiel detskej práce na svetovej ekonomike znižovať.

 

 

Zdieľajte... Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this pageEmail this to someone